RÓŻNE FORMY OPODATKOWANIA


Jeśli planujesz założyć działalność gospodarczą, przemyśl, jaką formę opodatkowania wybierzesz. Masz do wyboru:

 • zasady ogólne - wg skali progresywnej i liniowej (19%),
 • ryczałt,
 • kartę podatkową.

 • Czym charakteryzują się te formy opodatkowania?

  Przy zastosowaniu skali podatkowej lub 19% stawki, podatek obliczysz od dochodu, czyli od różnicy pomiędzy faktycznie uzyskanym przychodem (pieniędzmi otrzymanymi za dobra lub usługi), a kosztami jego uzyskania (czyli kwotą, którą musiałeś wydać, aby przychód uzyskać).

  Przy opodatkowaniu ryczałtem, podatek obliczysz od przychodu. Znaczy to, że koszty uzyskania przychodu nie będą miały wpływu na wysokość twojego podatku, gdyż nie są one tu brane pod uwagę w obliczaniu kwoty podatku. Możesz więc mieć duże koszty uzyskania przychodu, ale nie zmniejszą Ci one kwoty podatku (na zasadach ogólnych zmniejszają).

  Przy opodatkowaniu kartą podatkową na wysokość podatku nie ma wpływu ani wysokość przychodu ani koszty jego uzyskania, bo w tym przypadku podatek ustalany jest decyzją organu podatkowego.

  Decydując się na wybór formy rozliczenia, musisz wziąć pod uwagę:

 • rodzaj działalności, którą zamierzasz uruchomić,
 • jej rozmiar,
 • wysokość spodziewanych przychodów i kosztów.

 • Niech Twoja decyzja będzie przemyślana, gdyż zmienić ją będziesz mógł dopiero w styczniu (do 20) w kolejnym roku podatkowym.

  Zasady korzystania z różnych form opodatkowania

  Aby ustalić dochód w przypadku z zasad ogólnych, musisz od przychodu z działalności gospodarczej odjąć koszty jego uzyskania. Przychody i koszty musisz wykazywać w ewidencji, zwanej podatkową księgą przychodów i rozchodów lub w księgach rachunkowych (w przypadku bardzo wysokich dochodów).

  ZASADY OGÓLNE

  Rozliczając się na zasadach ogólnych musisz obliczać miesięczną lub kwartalną zaliczkę na podatek i wpłacać ją do urzędu skarbowego.
  Zaliczki miesięczne wpłacasz w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne wpłacasz w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka.

  RYCZAŁT

  Podatek obliczasz od przychodu, którego nie możesz pomniejszyć o żadne koszty jego uzyskania.
  Wysokość stawek ryczałtu uzależniona jest od rodzaju działalności.

  KARTA PODATKOWA

  Karta podatkowa jest przeznaczona dla podatników prowadzących ściśle określone rodzaje działalności gospo darczej, usługowej, wytwórczo-usługowej i handlowej.
  Możesz nią opodatkować m.in. usługi zegarmistrzowskie, usługi tapicerskie czy usługi krawieckie, handel detaliczny, działalność gastronomiczną (bez możliwości sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%), rozrywko- wą, usługi transportowe (prowadzenie taksówki), wolny zawód.

  Aby rozliczać się w formie karty podatkowej, musisz spełnić następujące warunki:

 • prowadząc działalność nie możesz korzystać z usług innych frm (z wyjątkiem usług specjalistycznych), a także zatrudniać osób na umowę zlecenia i umowę o dzieło do wykonywania prac związanych z twoją działalnością. Możesz natomiast zatrudniać osoby na umowę o pracę - weź tu jednak pod uwagęlimity zatrudniania.

 • Twój współmałżonek nie może prowadzić działalności gospodarczej w tym samym zakresie co ty. Dozwolone jest natomiast, aby współmałżonek pracował razem z tobą.
 • Naczelnik, po rozpatrzeniu wniosku, wyda decyzję ustalającą wysokość podatku w formie karty podatkowej na dany rok lub decyzję odmowną, jeżeli stwierdzi brak warunków do zastosowania opodatkowania w tej formie.

  Wysokość podatku w przypadku karty podatkowej zależy od:

 • rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,

 • liczby zatrudnionych pracowników,

 • liczby mieszkańców miejscowości, na terenie której prowadzisz działalność.

 • Jak więc widać, wysokość podatku nie zależy więc od wysokości uzyskanego przez ciebie przychodu (dochodu) z działalności.

  Ustaloną przez naczelnika urzędu skarbowego kwotę podatku pomniejszoną o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki wpłacasz na rachunek lub w kasie urzędu do dnia 7 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień - do 28 grudnia roku podatkowego.

  Aby dowiedzieć się więcej o formach opodatkowania, pobierz poniższy plik:

  Pobierz szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych form opodatkowania

  Zdobywaj wiedzę bez wychodzenia z domu!

  Szkolenia e-learning, czyli kursy internetowe to wygoda i oszczędność. Dzięki nim zdobywasz cenną wiedzę taniej i bez wychodzenia z domu.

  Kursy online są też wygodną alternatywą szkoleń stacjonarnych w firmach. Twoi pracownicy mogą korzystać z kursów przez internet w każdym miejscu na świecie i w dowolnej chwili, a Ty nie musisz wciąż płacić organizatorowi kursów czy szkoleniowcom.

  Oferujemy szkolenia internetowe zarówno osobom prywatnym, jak i firmom.
  Zapraszamy do współpracy.


  Jak realizować cele i spełniać marzenia - praktyczne sposoby

  O firmie

  Firma Astro Salus Education Ltd działa od roku 2009. Specjalizujemy się w szkoleniach, zwłaszcza typu e-learning. Na swojej platformie mamy niemal 100 kursów do wyboru. Współpracujemy zarówno z osobami prywatnymi, jak i firmami.

  Główna
  Kontakt
  FAQ
  Polityka prywatności
  Regulaminy
  Prawa autorskie
  Mapa strony

  Kontakt