PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - jak ją prowadzić


JAK PROWADZIĆ KSIĄŻKĘ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Jak prowadzić książkę przychodów i rozchodów? Jest to stosunkowo proste zadanie.

Kolumna 1 - jest przeznaczona do wpisania kolejnego numeru zapisów do księgi.

W kolumnie 2 wpisuj dzień miesiąca wynikający z dokumentu stanowiącego podstawę dokonywania wpisu. Może to być data poniesienia wydatku, otrzymania towaru lub uzyskania .

W kolumnie 3 wpisuj dowodu księgowego, np. faktury.

Kolumny 4 i 5 służą do wpisywania imion i nazwisk albo nazw firm oraz adresów kontrahentów - Twoich dostawców i odbiorców). Kolumn tych nie wypełniaj w przypadku zapisów, które dotyczą przychodu ze sprzedaży na podstawie dziennych zestawień sprzedaży lub dowodów wewnętrznych.

W kolumnie 6 należy wpisać rodzaje przychodów lub wydatków (zakup komputera, zapłata za remont biura, wypłata wynagrodzeń).

Kolumna 7 jest przeznaczona do wpisywania przychodów ze sprzedaży wyrobów (towarów handlowych) i sprzedaży usług (np. wykonania zabiegu masażu).

Kolumna 8 jest przeznaczona do wpisywania pozostałych przychodów, np. przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku, otrzymanych kar umownych, wynagrodzenia płatnika.

Kolumna 9 jest przeznaczona do wpisywania łącznej kwoty przychodów zewidencjonowanych w kolumnach 7 i 8.

Kolumna 10 jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu.

Kolumna 11 jest przeznaczona do wpisywania kosztów ubocznych związanych z zakupem, np. kosztów transportu lub ubezpieczenia towaru.

Kolumna 12 jest przeznaczona do wpisywania wynagrodzeń brutto wypłacanych pracownikom.

Wpisu dokonuje się:
a) na podstawie listy płac lub innych dowodów, na których pracownik potwierdza własnym podpisem kwoty otrzymanych wynagrodzeń w gotówce i w naturze - w przypadku wypłaty wynagrodzenia w kasie,
b) na podstawie innych dowodów, np. dowodu potwierdzającego przekazanie wynagrodzenia na rachunek pracownika - jeżeli wynagrodzenie nie jest wypłacane w kasie.
W kolumnie tej ewidencjonuje się również wynagrodzenia wypłacane osobom z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło.

Kolumna 13 jest przeznaczona do wpisywania pozostałych kosztów (poza wymienionymi w kolumnach 10-12), z wyjątkiem kosztów, których zgodnie z art. 23 ustawy o podatku dochodowym nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów. Takimi kosztami są na przykład: czynsz za lokal, opłata za energię elektryczną, opłata za telefon, zakup paliwa, wydatki dotyczące remontów, amortyzacja środków trwałych, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników w części finansowanej przez pracodawcę, składki na ubezpieczenie wypadkowe pracowników, wartość zakupionego wyposażenia.

Kolumna 14 jest przeznaczona do wpisywania łącznej kwoty wydatków wykazanych w kolumnach 12 i 13.

Kolumna 15 jest wolna. Można w niej można wpisywać inne zdarzenia gospodarcze - poza wymienionymi w kolumnach 1-13.

Kolumna 16 jest przeznaczona do wpisywania uwag co do treści zapisów w kolumnach 2-15.

Zdobywaj wiedzę bez wychodzenia z domu!

Szkolenia e-learning, czyli kursy internetowe to wygoda i oszczędność. Dzięki nim zdobywasz cenną wiedzę taniej i bez wychodzenia z domu.

Kursy online są też wygodną alternatywą szkoleń stacjonarnych w firmach. Twoi pracownicy mogą korzystać z kursów przez internet w każdym miejscu na świecie i w dowolnej chwili, a Ty nie musisz wciąż płacić organizatorowi kursów czy szkoleniowcom.

Oferujemy szkolenia internetowe zarówno osobom prywatnym, jak i firmom.
Zapraszamy do współpracy.


Jak realizować cele i spełniać marzenia - praktyczne sposoby

O firmie

Firma Astro Salus Education Ltd działa od roku 2009. Specjalizujemy się w szkoleniach, zwłaszcza typu e-learning. Na swojej platformie mamy niemal 100 kursów do wyboru. Współpracujemy zarówno z osobami prywatnymi, jak i firmami.

Główna
Kontakt
FAQ
Polityka prywatności
Regulaminy
Prawa autorskie
Mapa strony

Kontakt